Opvang

Kinderopvang

Vanaf 1 september 2024 starten we op de locatie Lisdodde met de peuteropvang, geboden door Onderwijs en Opvang Emmen.  Dit is mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30-13.50 uur.

Bso (buitenschoolse opvang) is dan mogelijk op maandag t/m vrijdag vanaf 14.00 uur. Ook vso (voorschoolse opvang) is hier mogelijk. Bij voldoende aanmeldingen starten we al voor de zomervakantie.
 


© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden