Contact

Obs De Lisdodde
Ganzenveld 85
7827 SE Emmen

Locatie Ganzenveld (hoofdlocatie)
Telefoonnummer: 0591 – 677908

Locatie Eidereend
Telefoonnummer: 0591 – 677740

E-mail: administratie@obs-lisdodde.nl   

Locatiedirecteur obs De Lisdodde: Martin Roes
Bovenschools directeur OOE: Wichard Vorsteveld

Contactformulier

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden