Verkeer en school

 Wij vinden het belangrijk dat op onze school aandacht is voor een veilige deelname aan het verkeer. Vanaf groep 1 werken we gestructureerd aan verkeerseducatie.

In 8 schooljaren komen de kinderen theoretisch en praktisch in aanraking met allerlei facetten van het verkeer. Dit doen we o.a. via methodes, literatuur, gastlessen, praktische verkeerslessen en themadagen.
Daarnaast proberen wij een veilige schoolomgeving te creëren. Middels communicatie, een eenduidige aanpak en zichtbaarheid proberen wij dit binnen onze mogelijkheden vorm te geven.

We werken daarbij nadrukkelijk samen met de ouders/verzorgers, de gemeente en de wijkagent.
Wij zijn als school in het bezit van het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL).

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden