Obs De Lisdodde wil kinderen kansen bieden. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zichzelf ontdekken, oog hebben voor de wereld, leren samenwerken en leren reflecteren op hun eigen handelen. We dagen ze daarbij  zoveel mogelijk uit. Daarnaast vinden wij rust, duidelijkheid, structuur en betrokkenheid erg belangrijk. Op die manier kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en leggen ze een stevige basis voor hun verdere  leven!

Voor iedereen

Alle mensen zijn gelijkwaardig. Daarom staat De Lisdodde open voor alle kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten. Het maakt niet uit welke levensbeschouwing, sekse, nationaliteit of sociale achtergrond zij hebben. Iedereen is welkom!

Onze locaties
De Lisdodde heeft twee locaties in de wijk De Rietlanden in Emmen.
De groepen 1 t/m 5 zitten aan het Ganzenveld 85 (de hoofdlocatie).
De groepen 6 t/m groep 8 zitten aan de Eidereend 20. 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden