Ganzenveld 85
7827 SE Emmen
 T. 0591 677908

Zakelijke info

De organisatie van onze school:
Onze school gaat uit van het leeftijdsjaarklassenmodel. Dit betekent dat leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten, ongeacht hun niveau. Uw kind start bij ons in de instroomgroep. Centraal staat dan de goede opvang van het kind.

Als school accepteren en respecteren we, dat elk kind gelijkwaardig is aan een ander. We willen elk kind zo optimaal mogelijk begeleiden. De ontwikkeling van het individu is daarbij de leidraad. Elk kind verschilt als het gaat om aanleg, intelligentie, leertempo, leerniveau en belangstelling. Aanbieding van leerstof moet dus te allen tijde aan de mogelijkheden en talenten van het kind tegemoet komen.

Als werkmodel gebruiken we de taak, waarbinnen ruimte is voor verplichte en keuze activiteiten. Op de Lisdodde kennen we basistaken en aangepaste taken. Anders gezegd: een-taak-op-maat voor ieder kind. Op tijden dat we werken aan de taak (taaktijd genoemd), leer je als kind zelf keuzes te maken. De leerkracht bepaalt welke taken er gemaakt moeten worden. Het kind bepaalt in welke volgorde hij/zij de taken gaat maken en of het wil samenwerken. Kinderen leren zelfstandig te werken en zijn verantwoordelijk voor hun keuzes. De leerkracht is degene die de kinderen daarbij begeleidt en met wie werkafspraken worden gemaakt. Er wordt van de kinderen het optimale verwacht, echter nooit het onmogelijke. Je hoeft dus geen angst te hebben voor “moeilijke dingen”. Je mag al oefenend gerust “fouten maken”. Immers, je wordt gewaardeerd om “wat je al wel kan!” Het is de taak van elke leerkracht de organisatie van het onderwijs zodanig af te stemmen, dat elk kind optimaal gelegenheid heeft om te leren. Dit vereist gedegen planning en voorbereiding. Leren is teamwork. Teamleden moeten één team vormen. Ook zij leren met en van elkaar, door zich kwetsbaar op te stellen, zich te scholen en zich in te zetten voor de school.