Ganzenveld 85
7827 SE Emmen
 T. 0591 677908

Algemene info

Onze school “De Lisdodde” is een openbare basisschool voor Daltononderwijs, die gelegen is in de wijk “de Rietlanden”.

Centraal in de woonwijk de Rietlanden ligt de hoofdlocatie van de Lisdodde aan een vijver, waarvan de oevers zijn begroeid met waterplanten. Wuivende rietpluimen met “rietsigaren”. De Lisdodde ontleent daaraan haar naam.

De Lisdodde is gehuisvest in twee locaties. De hoofdlocatie is de locatie aan het Ganzenveld waar de groepen 1 t/m 5b gehuisvest zijn. De groepen 5c t/m groep 8 zijn gehuisvest aan de Eidereend.

We zijn een openbare school. Voor ons een belangrijk principe. Wij zijn een school, die voor iedereen toegankelijk is, ongeacht afkomst, levensovertuiging, huidskleur of geaardheid.

De Lisdodde is gesticht in 1991. Op dit moment zijn er ± 500 leerlingen, verdeeld over 20 groepen. Het team van de Lisdodde bestaat uit zo’n 35 medewerkers. De dagelijkse leiding is in handen van de Locatieleider, die samen met de Clusterdirecteur eindverantwoordelijk is voor de school.